donatebutton11 ,

 

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT Muslim Ban January 2020

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THE LATEST MUSLIM BAN

Friday Jan 31st, just a few days after the third anniversary of the first Muslim Ban, the Trump administration has expanded its travel restrictions targeting even more Muslims and immigrants of color. The expanded Muslim Ban includes Sudan, Nigeria, Tanzania, Myanmar, Eritrea, and Kyrgyzstan. Individuals from Libya, Iran, Somalia, Yemen, Syria, North Korea, and Venezuela remain subject to the Muslim Ban as decribed here. In this advisory, we cover information about the status of the Muslim Ban, who is impacted, as well as information about the so-called waiver process. Please note that this information is subject to change based on the various legal challenges. We will update you should changes happen.

Read more ...

Public Charge Information (SO)

Waa Maxay “Kharashka Dadwaynaha“ ("Public charge")?

Dadka qaarkiis ee codsanaya deganaansho rasmi ah oo sharci ah ("kaarka cagaaran") ama fiise si ay u galaan Mareykanka waa inay ku baasaan imtixaanka "kharashka dadweynaha". Imtixaankani waa mid lagu eegayo in uu qofku u badantahy inuu isticmaali doono mustaqbalka caawinaadaha Dowlada. Saraakiisha socdaalka iyo Imigreeshinkana waxay dib u eegi doonaan dhamaan duruufaha qofka oo ay ku jiraan da'dooda, dakhligooda, caafimaadkooda, waxbarashadooda ama xirfadahooda (oo ay ku jiraan xirfadaha luqadda Ingiriisiga), iyo qofka kafaala-qaadka ah taageeradooda. Waxay sidoo kale ka fiirsan karaan in qof - aan ahayn xubin ka tirsan qoyska - uu adeegsaday qaar ka mid ah barnaamijyada waxtarka bulshada.

 

Sharcigan Kharashka Doowlada looma adeegsan karo:

 • U.S. Citizens or Applicants
 • Asylees or Refugees
 • Special Immigrant Juvenile Status
 • TPS or DACA
 • VAWA, U or T Visa, or Green Cards based on these visas
 • Green Card Renewals

 

Miyaad hori u heysataa Kaarka Cagaaran ("Green Card")?

Sharciga Kharshka Dadwaynaha MA AHAN mid khuseeysa Haddii aad qorsheynaysid inaad dalka ka baxdo wax ka badan 6 bilood. waa fikrad wanaagsan inaad la hadash Abukaato socdaalka iyo Imegereeshinka ku taqasusay. Sharciga Kharashka Dadwaynaha ma ahan qeyb ka mid ah Codsiga Jinsiyadda Mareykanka.

 

Miyaa dalbanaysaa:

 • Citizenship,
 • Green Card Renewal,
 • DACA Renewal,
 • U or T Visa,
 • Asylum or Refugee Status,
 • TPS,
 • VAWA,
 • Special Immigrant Juvenile Status, or
 • Green Card Based on U/T/SIJ/VAWA?

Imtixaanka Sharciga Kharshka Dadwaynaha MA AHAN mid quseeyo kuwaan. Waxaad u adeegsan kartaa wixii waxtar ah ee aad u qalanto 

 

Adiga ama qoyskaaga ma qorsheynaysiin inaad codsataan kaarka cagaaran ama fiisaha Mareykanka GUDIHIIS?

Imtixaankan cusub ee Kharashka dadweynaha AYAA LAGA YABA in lagaa codsado. Waa inaad la hadashaa Abukaato aqoon uleh sharciga cusub oo socdaalka iyo Imegrationka. Waxaa jira barnaamijyo badan oo waxtar leh oo aan saameyn ku yeelan doonin codsiyada.

 

Qoyskaagu ma qorsheynayaa inuu dalbado kaarka cagaaran ama fiisaha (Ayagoo aan ku sugneen Mareykanka gudihiisa)?

Xafiisyada Qunsuliyada Mareykanka ee wadamada kale ku yaala waxay isticmaalaan sharciyo kala duwan. Kala hadal qareen ama Abukaato aqoon leh kahor intaadan go'aan ka gaarin kiiskaaga ama barnaamijyada waxtarka ee aad rabto inaad buuxsato.

 

Qaadashada gargaarkan Waxaa Loo Tixgelin Doonaa

 • Cash Benefits (SSI, MFIP, General Assistance)
 • SNAP / Food Stamps / EBT
 • Medicaid (with some exceptions)
 • Federal Public Housing / Section 8

 

Qaadashada gargaarkan Looma Tixgeline Doono:

 • WIC
 • CHIP
 • MinnesotaCare
 • Medicare
 • Emergency Medical Assistance (EMA)
 • Medicaid for Children Under 21 or Pregnant Women
 • Child Care
 • Head Start
 • Food Banks
 • Shelters
 • Energy Assistance
 • Unemployment
 • Workers Compensation
 • Veterans Benefits
 • Adoption
 • Foster Care
 • School Meals
 • EITC
 • Immunizations
 • Public Health Testing

 

XIRIIKA MINNESOTA OO BILAASKA AH

La-talin sharci oo ku saabsan Faa'iidooyinka Guud ama "Kharshka Dadweyne:"

Su'aalaha iyo caawimaada Quseysa Imegereeshinka:

 donate button
MACLUUMAADKAN MA AHAN TALO SHARCI AH FADLAN LA TSHO ABUKAATO HADDII AAD U BAAHANTAHAY TALO QAAS AH.

Public Charge Information

What is public charge?

Some people who apply for lawful permanent residence (“green card”) or a visa to enter the United States must pass a “public charge” test. This test looks at whether the person is likely to use certain government services in the future. Immigration officials review all of a person’s circumstances including their age, income, health, education or skills (including English language skills), and their sponsor’s affidavit of support. They can also consider whether a person – not a family member – has used certain public benefit programs.

 

Public charge does not apply to:

 • U.S. Citizens or Applicants
 • Asylees or Refugees
 • Special Immigrant Juvenile Status
 • TPS or DACA
 • VAWA, U or T Visa, or Green Cards based on these visas
 • Green Card Renewals

 

DOES PUBLIC CHARGE AFFECT YOU?

Whether you are affected by the public charge test depends on your current and future immigration or citizenship status.

 

Do you already have a green card?

The public charge test DOES NOT apply. If you plan to leave the country for more than 6 months, it is a good idea to speak with an immigration attorney. The public charge test is NOT part of the U.S. Citizenship Application.

 

Are you applying for:

 • Citizenship,
 • Green Card Renewal,
 • DACA Renewal,
 • U or T Visa,
 • Asylum or Refugee Status,
 • TPS,
 • VAWA,
 • Special Immigrant Juvenile Status, or
 • Green Card Based on U/T/SIJ/VAWA?

The public charge test DOES NOT apply. You may use any benefits for which you qualify 

 

Do you or your family plan to apply for a green card or visa from INSIDE the United States?

The new public charge test MAY APPLY. You should speak with a qualified immigration lawyer who understands the new rule. There are many benefit programs that will not affect applications.

 

Does your family plan to apply for a green card or visa from OUTSIDE the United States?

United States Consular Offices in other countries use different rules. Speak to a qualified attorney before making a decision about your case or about public benefit programs.

 

Receipt of these benefits WILL be Considered:

 • Cash Benefits (SSI, MFIP, General Assistance)
 • SNAP / Food Stamps / EBT
 • Medicaid (with some exceptions)
 • Federal Public Housing / Section 8

 

Receipt of these benefits WILL NOT be Considered:

 • WIC
 • CHIP
 • MinnesotaCare
 • Medicare
 • Emergency Medical Assistance (EMA)
 • Medicaid for Children Under 21 or Pregnant Women
 • Child Care
 • Head Start
 • Food Banks
 • Shelters
 • Energy Assistance
 • Unemployment
 • Workers Compensation
 • Veterans Benefits
 • Adoption
 • Foster Care
 • School Meals
 • EITC
 • Immunizations
 • Public Health Testing

FREE MINNESOTA CONTACTS

For Legal Advice about Public Benefits or Public Charge:

For Immigration Questions and Help:

For Immigration Questions and Help:

 

THIS INFORMATION IS NOT MEANT TO BE LEGAL ADVICE. 
PLEASE CONSULT AN ATTORNEY FOR SPECIFIC ADVICE.

icon fbicon twittericon youtubeicon linkedinicon pinteresticon instagram

Who's Online Now...

We have 43 guests and no members online